Jeden den,
jedna událost,
nekonečno synergií

Jeden den, jedna událost, nekonečno synergií

Jedinečná příležitost propojit platformu Business2Science, oblast startupů a témata Envi, Health, Mobilita, Digitalizace. Ukážeme si zásadní roli spolupráce, která je nejen možná, ale pro pokrok v dnešním světě někdy i nezbytná.
„Propichování bublin“ otevírá zcela nové možnosti a partnerství. Zároveň navážeme na fungující aktivity jednotlivých platforem, které dlouhodobě budujeme.

Objevujme nové příležitosti pro spolupráci v podnikání a inovacích napříč různými obory.

28.11.2024 | Aula VŠB-TUO | Ostrava

Pořádá Moravskoslezské inovační centrum.