program

Business2Science / velká aula

efektivní spolupráce mezi světy podnikání a výzkumu
Zaměření: JAK na B2S spolupráci

9:00 – 9:15

Od konference k pravidelné oslavě inovačního ekosystému MSK

9:15 – 10:00

The Art of Technology Transfer in Practise

Frauhofer Institut / Keynote ze špičkové zahraniční univerzity
Jak dělá přední světová organizace aplikovaného výzkumu technologický transfer v praxi, co se jí daří, co se nedaří, jak to celé řídí, jaké jsou její nejlepší výsledky?

10:00 – 10:30

Podpora deep tech startupů / spin-offů z Bruselu

Denisa Perrin, Head of Unit, European Innovation Council and SMEs Executive Agency

10:30 – 11:00

Coffee break & Networking

11:00 – 12:00

B2B spolupráce: Jak na výběr správného partnera

Moderátor: Vojtěch Kadlec, UNICO
Panelisté: Markéta Lőrinczy, Pohonexia; Pavel Kordík, ČVUT/prg.ai; Jiří Kotzian, Porsche Engineering; Jaromír Zahrádka, i&i Prague
Klíčový aspekt úspěchu spolupráce mezi světem podnikání a výzkumu je výběr správného partnera. Přineseme inspirativní odpovědi na otázky: Jak překonat bariéry ve spolupráci? Jak efektivně spolupracovat a dosahovat skvělých výsledků? Připojte se k nám a objevte best practises pro úspěšnou a inovativní spolupráci mezi podnikáním a výzkumem!

12:00 – 12:30

Jak probíhá excelentní smluvní výzkum?

Prof. Radek Zbořil, CEET, VŠB-TUO/Catrin, UPOL; prof. Stanislav Mišák, CEET/VŠB-TUO; doc. Tadeáš Ochodek, VŠB-TUO; Michal Lorenc, ON Semiconductor Czech Republic; Petr Jahn, Spray Vision
Navážeme na předchozí a ukážeme několik konkrétních příkladů úspěšné spolupráce mezi firmami a univerzitami či výzkumnými organizacemi, a to z obou stran. Otevřeme dveře do procesů, kde se setkávají inovace a know-how, a ukážeme vám, jak týmy dokáží společně překonávat bariéry.

12:30 – 13:30

Oběd & Networking

13:30 – 14:00

Pitch-deck session

Vybraní hosté formou elevator pitch během 2 minut představí, kdo jsou a s čím přichází (co vyvíjí, co zkoumají, co potřebují, jakou spolupráci chtějí navázat, jakého partnera hledají, co nabízí, co rozjíždí apod.), a mohou tak získat kontakty či nabídky spolupráce ze světa podnikání a výzkumu.
Výstupy ze Zero Lab, Demola Ostrava 2024, success stories Národního centra kompetence pro HPC, CEET VŠB-TUO – Centrum energetických a environmentálních technologií a spousta dalších hostů.

Future Mobility / velká aula

14:30 – 14:35

Úvod do tématu

14:35 – 15:05

Jaké jsou trendy budoucnosti mobility

15:05 – 16:00

Jak krizi automotive v EU proměnit v nové příležitosti

Moderátor: Jan Bízik, Mobility Innovation Hub
Panelisté: Petr Michník; Hyundai, Ivan Jakúbek, Eurowag; Jakub Štolfa, VŠB-TUO/Automotive Skills Alliance; Václav Juříček, BRANO GROUP
Jak přeměnit krizi v automobilovém průmyslu v nové a inspirativní příležitosti pro budoucnost mobility v Evropské unii? Hosté nastíní globální příležitosti v oblasti mobility, výhody spojených s mixem trendů, jako je mobility jako služba, nové materiály, autonomní řízení a změna pohonu a zdrojů energie, a způsoby, jak těchto trendů využít na maximum. Budeme také zkoumat, jaké nové příležitosti se otevírají pro menší podnikatele, kteří se specializují na výrobu malých komponent, a jak mohou tito podnikatelé efektivně reagovat na nové trendy. Zaměříme se také na možnosti spolupráce univerzit s průmyslem a na to, jak mohou univerzity napomoci inovacím v oblasti mobility.
Nebude chybět ani rozhovor o výzvách a příležitostech v oblasti vzdělávání, které přinášejí rychlé změny a transformace mobility sektoru

16:00 – 16:30

Coffee break & Networking

Start up session / velká aula

16:30 – 17:00

FEB Ventures: Product scale-up check system & success stories

Petr Václavek, FEB Ventures
8 z 10 startupů zanikne. Zjistěte proč. Objevte klíč k přežití a růstu. Petr Václavek, zakladatel a partner FEB VENTURES odhalí tajemství úspěšného systému pro měření škálovatelnosti startupů a jak tato metodologie pomáhá transformovat nápady na fungující produkty a prosperující firmy. Setkáte se konkrétní příklady úspěšných spoluprací a jejich zakladateli.
– Klíčové faktory úspěchu v Discovery fázi startupu.
– Přehled úspěšných případových studií.
– Diskuse o výzvách a řešeních ve spolupráci se startupy.

17:00 – 17:30

Panelová diskuse

Připravujeme

17:30- 18:00

Start up pitch-deck session

Představí se deset výjimečných projektů, které si prošly různými projekty, akceleračními programy a soutěžemi s vizí uspět i na globálním trhu. Představení projektů bude probíhat formou tříminutových prezentací, po nichž bude následovat hlasování diváků, kteří ohodnotí, který z projektů má nejlépe našlápnuto a největší potenciál prorazit na mezinárodní scéně.

18:15 – 18:30

Závěrečná shrnutí a finále

Vyhlášení vítěze start-up pitch-deck session, shrnutí celého dne, ohlédnutí za předchozími lety, výzvy na další léta a pozvánka na večerní raut, networking a volnou zábavu.

Envi + Digi / malá aula

Inovace a řízení ve světle udržitelnosti a digitalizace
Tématem této části programu míříme na představení konceptu twin transition, jak se může digitalizace a udržitelný přechod vzájemně doplňovat. Zároveň jak je důležité balancování mezi těmito dvěma koncepty, lehce může nedopatřením dojít k přetížení jednoho, nebo druhého, což může přinést nechtěné dopady. Zároveň se dotkneme tématu, jak skrz digitalizaci a naplňování ESG standardů si mohou firmy přilákat a udržet (mladé) zaměstnance.

10:00 – 12:30

Program

Připravujeme

10:30 – 11:00

Coffee break & Networking

11:00 – 12:30

Program

Připravujeme

12:30 – 13:30

Oběd & Networking

13:30 – 14:30

Program

Připravujeme

Health / malá aula

14:40 – 14:45

Úvod do tématu

14:45 – 15:10

Digitální revoluce ve zdravotnictví – změna paradigmatu, jak jsme jej znali

Karel Kantor, VAMED MEDITTERA
Jak bude vypadat práce lékaře za pár let? Představte si novou éru s moderními nástroji pro diagnostiku, prediktivní medicínu a tvorbu terapeutických plánů. Vstupte do světa rozšířené moderní zdravotní péče. Na konferenci se dozvíte, jakým směrem se ubírá zdravotní péče a jak to ovlivní práci lékařů.

15:10 – 16:00

Telemedicína

Panelisté: Tomáš Šebek, uLékaře.cz; Barbora Dubanská, dubanska&co; doc. Ondřej Volný, Fakultní nemocnice Ostrava; Jakub Doležel, Centrum Telemedicínských služeb FNO
Cesta ke zrychlení péče, posílení prevence a zjednodušení života pacientů i lékařů díky revoluci nových technologií v oblasti zdravotnictví. Bude to o vášnivém zkoumání příležitostí, které přináší distanční péče a digitální medicína.
V této diskusi nejen prozkoumáme, jak tyto inovace proměňují péči, ale zaměříme se také na klíčovou roli technology transferu. Jak může přenos technologií přispět k rychlejšímu a účinnějšímu nasazení nových technologií ve zdravotnictví? Společně budeme analyzovat, jak zdravotnická zařízení reagují na tento nový trend a jak univerzity mohou vést revoluci v oblasti telemedicíny prostřednictvím spolupráce a přenosu know-how.
Neopomineme ani výzvy a hrozby spojené s tímto inovačním směrem. Jaký vliv mohou mít tyto faktory na úspěch nebo vývoj nových technologií v péči o zdraví? A konečně, jaká je role legislativy v této evoluci zdravotní péče?
víte, jakým směrem se ubírá zdravotní péče a jak to ovlivní práci lékařů.

16:00 – 16:30

Coffee break & Networking

16:30 – 17:00

Carebot & Spolupráce s nemocnicí Havířov

Matěj Misař, Daniel Kvak, Carebot + Norbert Schellong, Nemocnice Havířov
Zaměříme se na inspirující příběh o spolupráci mezi Nemocnicí Havířov a start upem Carebot. Na začátku této cesty stál ambiciózní startup, který vyvinul nástroj využívající AI k lokalizaci nálezů na snímcích z různých obrazových vyšetření, včetně RTG, CT, MMG a MRI. Představíme vám, jak tato inovativní technologie pronikla do prostředí nemocnice a jak byl navázán úspěšný partnerský vztah. V průběhu prezentace sdílíme nejen slasti, ale i strasti, které tato spolupráce s sebou nesla. Představíme výzvy spojené s integrováním nových technologií do stávajícího zdravotnického prostředí a jakým způsobem byly bariéry spolupráce překonány.

17:00 – 17:30

Kam kráčí AI a jaké to otevírá možnosti v medicíně?

Lukáš Loun, MAIA Labs; Kateřina Borovanská, The Art of Smart
Tato prezentace nabídne zajímavý rozhovor mezi zástupcem start-upu, který využívá umělou inteligenci při diagnostice rakoviny tlustého střeva a konečníku, a odbornicí na implementaci AI do zdravotnictví. Společně prozkoumáme, jak AI transformuje přístup k diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a jak může tato technologie otevřít nové obzory v oblasti medicíny. Připravte se na inspirativní rozhovor plný důležitých otázek a pohledů do budoucnosti, kde se spojuje inovace a péče o zdraví.

Workshopy

Workshop pro členy krajských RIS3 týmů

Denisa Perrin, Head of Unit, European Innovation Council and SMEs Executive Agency
Připravujeme, pouze pro účastníky setkání RIS3 týmů

MSIC SMEDigi webinář

Martin Jurek + host
Připravujeme

Grantové poradenství pro start upy

Adéla Hradilová + Ivan Filus
Připravujeme

Technologická agentura ČR / učebna 1

Připravujeme

VŠB – TUO, Refresh / učebna 2

Připravujeme

Národní centrum kompetence pro HPC / učebna 2

Připravujeme

Projekt OSU LERCO – Life & Environment research center Ostrava / učebna 2

Představení projektu a jeho potenciálu pro transfer směrem k praxi s důrazem na:
a) biomedicínské technologie
b) hematoonkologické diagnostické a léčebné postupy;
c) nové postupy/metody v neurochirurgii.
V rámci workshopu budou otevřeny možnosti pro konkrétní spolupráce mezi projektem LERCO a businessem. Jinak vyjádřeno, workshop bude platformou pro přemostění mezi aplikovaným výzkumem a jeho komercionalizací.

Individuální VIP setkání / salónek

Setkání international advisory board MSIC

Setkání VŠB – TUO a blízkých partnerů

Meet points zóna / foyer

9:00 – 18:00

Start up EXPO, Meet points partnerů

START UP EXPO přinese představení nejslibnějších startupů MSK! Naším cílem je představit regionální talenty tím, že upozorníme na nejinovativnější projekty a startupy. Zaměříme se na konkrétní příklady úspěšných spoluprací, klíčové faktory úspěchu v Discovery fázi startupu, ale budeme rovněž diskutovat o konkrétních výzvách a jejich řešeních. Nebudou chybět i meet pointy partnerů, kteří jsou součástí konference, a ukázky jejich konkrétních řešení.