O konferenci

Hlavním cílem konference je propojit více témat a oborů z oblasti podnikání a inovací.

V čem je unikátní?

  • První event tohoto typu v Moravskoslezském kraji.

  • Jedinečná příležitost propojit platformu Business2Science, oblast startupů a témata Envi, Health, Mobilita, Digitalizace.

  • Ukážeme si zásadní roli spolupráce, která je nejen možná, ale pro pokrok v dnešním světě někdy i nezbytná.

  • „Propichování bublin“ otvírá zcela nové možnosti a partnerství.

  • Navážeme na fungující aktivity jednotlivých platforem, které dlouhodobě budujeme.

  • MSIC tímto zcela novým konceptem oslaví 7. rok úspěšného fungování.

  • Zároveň zahájíme sérii pravidelných oslav nejen MSIC, ale celého inovačního ekosystému.

Business2Science

Začneme představením platformy Business2Science a stejnojmenné konference.

V září 2021 jsme prvním ročníkem konference Business2Science oficiálně zahájili fungování platformy, jejímž cílem je přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu, podpořit přenos specifických znalostí, nových technologií a důležitých kontaktů s dopadem na celkovou prosperitu společnosti.

Mezi témata posledních ročníků konference patřila např. mnohost podob výzkumné excelence či marketingová excelence ve vyšších řádech inovací.

Kromě konference Business2Science se pravidelně setkáváme u kulatých stolů, a to v oblasti MedTech a Future Mobility.

MedTech funguje již od roku 2021 a sčítá 50 aktivních členů, u kulatého stolu se pravidelně účastní okolo 20 firem a organizací. Čemu jsme se během diskusí již věnovali?

Nařízení o zdravotnických prostředcích MDR a přístup vybraných firem k naplňování těchto požadavků, obchod se zdravotnickými prostředky, zahraniční expanze, ochrana duševního vlastnictví, sdílení dobré praxe, zaměření VaV v nemocnici, představení aktivit jednotlivých členů, toho, co aktuálně hledají, potřebují a nabízí.

Na jaře 2023 jsme poprvé přizvali zástupce byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti, na unikátní setkání, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, doporučení, a především vzájemné propojování – platforma Future Mobility.

Loni jsme se soustředili na trendy budoucnosti mobility a představení výzkumných a vývojových aktivit velkých regionálních hráčů na trhu. Kromě posledního setkání i následující bude věnováno vzdělávání, spolupráci se školami, talent attraction managementu a představení již fungujících aktivit na univerzitách, do kterých se mohou firmy zapojit.

Jakkoliv se akademický a podnikatelský svět vzájemně potřebují, jejich fungování je založeno na odlišných principech. To často vede ke vzniku různorodých bariér spolupráce. V České republice i dalších zemích, kde došlo k dekádám přerušení tradice soukromého podnikání, jsou přirozené bariéry vzájemné spolupráce ještě o něco zesíleny.

Konference Business2Science byla a bude v rámci InnoVerse nadále určena těm, kteří věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání. Sdílíme tak společně chuť objevovat nové cesty ve světě, kde hranice jsou stále více umělé a překračování hranic je inspirací a výzvou současně.

Startupy

Moravskoslezský kraj je v rozvoji startupového prostředí „za startovní čárou“. Má všechny předpoklady stát se atraktivním startupovým hubem – nahrává tomu probíhající transformace kraje, stejně tak je výhodou geografická poloha u hranic s Polskem a Slovenskem. Za poslední roky v regionu vzniklo více než 60 technologicky orientovaných startupů, dynamické prostředí může vzkvétat také díky službám a startupovým průvodcům a expertům.

O tom, že je kraj skvělým místem pro podnikání, svědčí i propojení s mezinárodními iniciativami jako je EBN, Vanguard, Global StartupCities (propojení na zahraniční evropské i mimoevropské trhy). Bylo to právě loni, kdy Ostrava hostila Unique Summit pod záštitou Global StartupCities.

 

 

Důležitou roli pro místní startupy hraje CEE Startup Network, jejíž vnik inicioval MSIC. Jedná se o přeshraniční spolupráci aktérů, kteří podporují rozvoj inovačních ekosystému skrze vzájemnou koordinaci, sdílení sítě kontaktů a předávání know-how. Každoročně se pořádá startupová soutěž CEE Startup Voucher, do které se pravidelně hlásí přibližně 100 startupů nejen z Česka, Slovenska a Polska, ale i širší Evropy.Co nabídne Innoverse a MSK Startup Expo?

Představení nejslibnějších startupů MSK! Naším cílem je představit regionální talenty tím, že upozorníme na nejinovativnější projekty a startupy. Zaměříme se na konkrétní příklady úspěšných spoluprací, klíčové faktory úspěchu v Discovery fázi startupu, ale budeme rovněž diskutovat o konkrétních výzvách a jejich řešeních.

O zahájení programu se postará vstup na téma – PRODUCT SCALE-UP CHECK SYSTEM & SUCCESS STORIES.

8 z 10 startupů zanikne. Zjistěte proč. Objevte klíč k přežití a růstu.
Host odhalí tajemství úspěšného systému pro měření škálovatelnosti startupů a jak tato metodologie pomáhá transformovat nápady na fungující produkty a prosperující firmy.


Navážeme pitching session, představí se deset výjimečných projektů, které si prošly různými projekty, akceleračními programy a soutěžemi s vizí uspět i na globálním trhu. Představení projektů bude probíhat formou tříminutových prezentací, po nichž bude následovat hlasování diváků, kteří ohodnotí, který z projektů má nejlépe našlápnuto a největší potenciál prorazit na mezinárodní scéně. 

Mimo jiné připravujeme také workshop na téma „Grantové poradenství pro startupy“.
Přijďte podpořit ty, kteří mají odvahu myslet velkoryse a chtějí zanechat otisk ve světě inovací.

 

Envi a digitalizace

Inovace a řízení ve světle udržitelnosti a digitalizace.
Vysoká úroveň digitalizace, důraz na udržitelnost, vyspělý vzdělávací systém, důvěra a spolupráce mezi jednotlivými aktéry – toto je směr, kudy chceme kráčet.

Jak celoročními aktivitami, tak rovněž i tímto eventem cílíme na důležité téma – twin transition (tzv. „dvojitý přechod“). Proto budeme společně s hosty odpovídat jednotlivými částmi programu na to, jak lze agendy digitalizace a udržitelnosti spojovat. Svět se potýká s výzvami digitálních nástrojů a změnou klimatu, proto je zapotřebí, aby i firmy vnímaly důležitost digitálních a environmentálních změn nejen pro vlastní prosperitu v budoucnu.

V dynamicky měnícím se světě je klíčové porozumění nadcházející legislativy a strategická volba oblastí pro rychlý rozvoj firem. Dělat kroky kupředu je důležité nejen v rámci legislativ, ale také například i pro talent attraction do firem – mladší generace si velice zakládají na hodnotách, které firmy podporují a jaké vytváří zaměstnanecké prostředí.

Program na této stage bude věnován tomu, jak konkrétně se legislativa dotkne firem a jakými způsoby se na ni připravit. Stejně tak budeme rozebírat možnosti propojení AI nástrojů, digitalizace a udržitelnosti. V této rovině nesmí chybět také oblast ESG. Adaptabilita může být právě vaší konkurenční výhodou, proto si přiblížíme, jak z výše uvedeného můžete podnikatelsky těžit.

 

Health

Konference InnoVerse navazuje mimo jiné na úspěšné ročníky konference Business2Science.
V rámci této platformy se od roku 2022 začali pravidelně scházet podnikatelé a výzkumníci u kulatého stolu MedTech, a to nad společnými tématy v blasti technologií ve zdravotnictví. Pravidelně se účastní okolo 25 firem, organizací, zástupců Ostravské univerzity Lékařské fakulty i Fakultní nemocnice Ostrava. Celá MedTech platforma aktuálně sčítá 40 aktivních členů.
Proto bude důležitou součástí celodenního programu InnoVerse oblast HEALTH.

Program otevřeme tématem DIGITÁLNÍ REVOLUCE VE ZDRAVOTNICTVÍ – ZMĚNA PARADIGMATU, JAK JSME JEJ ZNALI. Jak bude vypadat práce lékaře za pár let? Představte si novou éru s moderními nástroji pro diagnostiku, prediktivní medicínu a tvorbu terapeutických plánů. Na konferenci se dozvíte, jakým směrem se ubírá zdravotní péče a jak to ovlivní práci lékařů.

Pokračovat budeme panelovou diskusí věnovanou oblasti telemedicíny, hosté budou diskutovat o posílení prevence, možnostech zrychlení péče, ale i zjednodušení života pacientů i lékařů díky revoluci nových technologií v oblasti zdravotnictví.

V této diskusi nejen prozkoumáme, jak tyto inovace proměňují péči, ale také klíčovou roli technologického transferu – může přenos technologií přispět k rychlejšímu a účinnějšímu nasazení nových technologií ve zdravotnictví? Společně budeme analyzovat, jak zdravotnická zařízení reagují na tento nový trend a jak univerzity mohou vést revoluci v oblasti telemedicíny prostřednictvím spolupráce a přenosu know-how.

Neopomineme ani výzvy a hrozby spojené s tímto inovačním směrem. Jaký vliv mohou mít tyto faktory na úspěch nebo vývoj nových technologií v péči o zdraví? Jakou roli představuje legislativa v této evoluci zdravotní péče?

Inspirativní ukázkou spolupráce healthtech startupu a nemocnice přiblížíme, jak inovativní technologie pronikla do prostředí nemocnice, a jak byl navázán úspěšný partnerský vztah. Představíme výzvy spojené s integrováním nových technologií do stávajícího zdravotnického prostředí a jakým způsobem byly bariéry spolupráce překonány.

Rozhovorem experta na AI a startupu, který využívá umělou inteligenci při diagnostice rakoviny tlustého střeva a konečníku, prozkoumáme, jakými způsoby AI transformuje možnosti diagnostik a léčby onkologických onemocnění, ale také nasdílíme pohledy do budoucnosti, jež poukážou na to zásadní – spojování inovací a péči o zdraví.

Mobilita

Jaké jsou trendy budoucnosti mobility?
Víte, jaké jsou globální příležitosti právě v této oblasti?
Co je důležité pro rychlé změny a transformaci mobility sektoru?
Na to se společně zaměříme na prvním ročníku InnoVerse 2024.
Stejně tak jako na to, že krizi (v automobilovém průmyslu v rámci EU) lze využít jako příležitost. Hosté z předních firem tohoto sektoru nastíní aktuální výhody a možnosti mixu trendů – mobilita jako služba, autonomní řízení, nové materiály, změna pohonu a zdrojů energie a mnoho dalšího.
Důležitou část budeme věnovat výzvám a příležitostem v oblasti vzdělávání, jež jsou významné pro transformaci sektoru, a také spolupráci univerzit s průmyslem, která podněcuje vznik inovací.

Future Mobility je celoročně tématem u kulatých stolů. Na konci března 2023 MSIC poprvé přizval zástupce byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti, na unikátní setkání, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, doporučení, a především vzájemné propojování. Pravidelně se účastní zástupci lokálních korporátů, zástupci univerzit, SMEs a startupů.

Cílem je tuto platformu rozšiřovat o další členy se vzájemným přínosem a posouvat společné potřeby v konkrétních oblastech (aktuálně vzdělávání).