Partneři

 

Strategický partner

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.
Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit
v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

 

Hlavní partner

Patent Enter

S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. V oblasti technologických inovací provádíme rešerše na stav techniky či patentovou čistotu a zajišťujeme ochranu prostřednictvím patentů. Tam, kde je důležitá značka či design, zajišťujeme registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabytá práva také vymáháme a připravujeme související smlouvy. Služby umíme zajistit prakticky po celém světě.

ate system

V ATEsystem služby a řešení sklízejí úspěch již skoro 10 let. Věnujeme se vlastnímu vývoji strojového vidění na klíč, ale jsme také dodavateli všech předních světových výrobců kamerových komponent. Poskytujeme testy a studie proveditelnosti, zápůjčky kamer i konzultace řešení. V rámci komplexních služeb klienty vzděláváme v oblasti principů počítačového vidění a zpracování obrazu. S námi pozvednete svou kontrolu kvality na novou úroveň.

czechinvest

Technologická inkubace je ambiciozní projekt agentury CzechInvest realizovaný za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future.

Zaměřuje se na podporu začínajících podniků v Česku. Cílem je vyhledávat a pomáhat vzniku firem/projektů, které jsou výjimečně inovativní, proveditelné a škálovatelné. Technologická inkubace míří na startupy v sedmi strategických oblastech: mobilita, umělá inteligence, eco-tech, kreativní průmysly, vesmírné technologie, tech4life a pokročilé technologie a materiály.

Prostřednictvím specializovaných hubů podporuje startupové prostředí i nové firmy, které přinášejí inovativní technologie do komerčních aplikací. Vybrané technologické startupy získají přímou podporu ve výši 1 100 000–4 500 000 Kč a nepřímou podporu v hodnotě 500 000 Kč ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na business a technologie, inkubaci v trvání až 2 roky, a to vše bez ztráty podílu ve firmě.

 

 

partner

tačr

Technologická agentura České republiky vznikla v roce 2009 jakožto státní organizace, jejímž hlavním úkolem je podporovat aplikovaný výzkum prostřednictvím veřejných financí. Od svého založení se proměnila ve vysoce profesionální instituci, která vytvořila vlastní informační systém ISTA, implementuje nejen svoje, ale také resortní programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací, dokázala navázat silnou mezinárodní spolupráci na několika úrovních a zaměstnává přes 160 zaměstnanců. Ročně je prostřednictvím TA ČR podpořeno stovky výzkumných projektů malých, středních i velkých podniků, výzkumných organizací a univerzit v celkové výši přesahující 5 miliard korun.

abb

ABB je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl.

V návaznosti na více než 140letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu podporována čtyřmi obchodními jednotkami – Elektrotechnika, Procesní automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace – s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka a společnou digitální platformu ABB Ability™.

ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 105 000 zaměstnanců.

 

MEDIÁLNÍ PARTNER

POSITIV Business & Style

POSITIV Business & Style je prestižní, česko-anglický magazín, jenž prezentuje příběhy českých podnikatelů, kteří překonali složité překážky a vybudovali úspěšné firmy. Mapuje klíčové investice formující byznys dneška i zítřka a přináší témata z ekonomiky, státní správy, financí, HR a digitalizace. Pustil se úspěšně do online prostředí, rozesílky newsletterů, pořádání eventů, natáčení rozhovorů Voices of Industry a tvorby business portálu positiv.cz. Buďte součástí nejpozitivněji laděného média v Česku!

 

Organizátor

msic

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC) zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s, který město Ostrava založilo v roce 1997. S kapitálovým vstupem Moravskoslezského kraje jsou, kromě Statutárního města Ostravy, dalšími akcionáři VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.

MSIC je pověřeno řízením regionální inovační strategie. Vedle řízení realizace strategických projektů, směřujících k podpoře podnikavosti, k zavádění nových technologií, lákání talentů do regionu, vytváření zajímavých pracovních příležitostí a aktivit souvisejících s celkovou změnou image regionu, patří k jeho hlavním činnostem individualizované služby pro majitele malých a středních firem (včetně start-upů) a spolupráce v oblasti transferu technologií a rozvoje služeb sdílených experimentálních laboratoří.

MSIC se stal centrem inovačního ekosystému. Buduje a posiluje vazby mezi komerční, akademickou, vědeckou i veřejnou sférou a iniciuje strategické projekty zaměřené na zlepšení prostředí pro podnikání a inovace v regionu.

Chcete se stát partnerem konference?

Sabina Koukolová
Event manager
Tel: +420 723 200 725
Email: Sabina.Koukolova@ms-ic.cz
Nebo použijte kontaktní formulář

Chcete se stát partnerem konference?

Sabina Koukolová
Event manager
Tel: +420 723 200 725
Email: Sabina.Koukolova@ms-ic.cz
Nebo použijte kontaktní formulář